A Person Massaging a Client's Bare Back

Dorntherapie 

Dorntherapie is een zachte manier om verschoven wervels en gewrichten weer in hun ideale positie te krijgen. Zo kan bijvoorbeeld een bekkenscheefstand opgelost worden zonder medicatie of operaties.

De Dornmethode is eenvoudig en doeltreffend. Door de zachte manier van behandelen is er nauwelijks risico aanwezig.

Toepassingen van Dorn Therapie

Correctie van beenlengte verschil 

De basis van de Dornmethode is altijd de correctie van beenlengteverschil. De benen zijn de steunpilaren van het bekken. Als deze steunpilaren ongelijk in lengte zijn, ontstaat er een bekkenscheefstand, wat vaak weer leidt tot verdere verschuivingen

Correcte van gewrichten en wervelkolom

De Therapeut begeleidt op een zachte wijze de gewrichten en de wervels weer op hun ideale plaats. Een belangrijk uitgangspunt is dat de correcties onder beweging plaatsvinden.

Dit is een beweging die de cliënt zelf maakt. Er is dus steeds een nauwe samenwerking tussen cliënt en therapeut.

Wat kun je met deze therapie behandelen

Problemen die behandeld kunnen worden met de Dorn therapie:

  • bekkenstabiliteit, scheefstand of – pijn
  • chronische ischias of hernia
  • allerlei rug-,schouder-en nekklachten
  • hoofdpijn, migraine
  • onrustige benen
  • vele klachten van het bewegingsapparaat en van de interne organen die met de zenuwen in de wervelkolom in verbinding staan.

Hoe vaak behandelen we met Dorn

Indien klachten zijn ontstaan door een beenlengte verschil is drie tot vijf keer behandelen vaak voldoende. De eerste twee behandelingen zullen met een week tussenpoos uitgevoerd worden.
Daarna gaat de tijd tussen de behandelingen omhoog.
Als na drie behandelingen echt geen verbetering merkbaar is, is de Dorn methode niet de oplossing voor het probleem.

Breuss massage

De tussenwervelschijf is het kraakbeen tussen de wervels dat ervoor zorgt dat de zenuwen beschermd worden en de wervels elkaar niet raken. Rudolf Breuss ontwikkelde de tussenwervelschijf-massage en stelde vast dat deze zich heel goed last combineren met de Dorn-therapie.

De Breuss-massage is een fijngevoelige, energetisch handmatige rugmassage, die psychische energetisch en lichamelijke blokkades kan oplossen. Je kunt er veel tussenwervels problemen, zoals ischias en hernia ongevaarlijk en succesvol mee behandelen. De zachte Breuss-massage van de wervelkolom gaat er van uit dat er geen versleten tussenwervelschijven bestaan, omdat alle cellen ook op hoge leeftijd steeds weer vernieuwd worden. Er bestaan wel gedegeneerde tussenwervelschijven, maar die kunnen gestimuleerd worden, zodat ze weer verbeteren, redeneren. Bij hevige wervelkolomproblemen, enorme pijn of zeer verkrampte spieren is de Breuss-massage een ideale voorbereiding op de Dorn-Therapie.